„Společně silnější“…

Tímto heslem se, z historického hlediska, řídilo mnoho lidí, kteří o něco usilovali. Snaha něčeho dosáhnout, něčeho získat pro lepší živobytí dávno vedla lidi ke sdružování, a tím i ke vzniku odborů. Poznali, že jedině společně mohou ve svých požadavcích uspět. Odbory nejsou pouze oslavy MDŽ a schůzování.

Už ve starém Egyptě se stávkovalo za lepší pracovní podmínky. Historie poukazuje na práci odborů ve smyslu boje za požadavky a práva všech zaměstnanců. Vznik odborů pomohlo k nastavení sociálního dialogu, který vytváří rovnováhu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nedochází tak k jednostrannému diktátu.

K čemu jsou odbory FNO dobré a co Vám nabízíme? …