Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Výroční schůze Klubu důchodců ZO FNO

Milé kolegyně a kolegové,

Dne 17.dubna 2024 se uskutečnila výroční schůze Klubu důchodců ZO FNO. Schůze se zúčastnilo 45 členů KD a tři  hosté:  pan MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO,  paní Zuzana Sargová, předsedkyně ZO FNO a paní Libuše Kabieszová, členka Dozorčí rady ZO FNO.

Na schůzi byl zvolen nový výbor pro čtyřleté funkční období. Členové nového výboru KD jsou RNDr. Jiřina Ungerová, Vlasta Laňková, Milada Karčmářová, Jana Gojová a Miroslav Krenžel.

Za Výbor Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka na přednášku Městské policie pro členy KD ZO FNO

Milé kolegyně a kolegové,

Výbor KD ZO FNO ve spolupráci s Městskou policií Vás zve na přednášku na téma

1.„PRÁVNÍ VĚDOMÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ“

2.„CHOVÁNÍ SENIORŮ V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH, NA CESTĚ, JAKO CYKLISTA NEBO ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL“

Termín konání – dne 22.5.2024 (středa) ve 14.00 hodin

Místo konání – konferenční místnost lékařské knihovny FNO. Nová lékařská knihovna je umístěna vedle Malého internátu v areálu FNO.

Za Výbor Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Dne 23.března se 15 členů Klubu důchodců ZO FNO zúčastnilo zájezdu s Cestovní kanceláří Maxner do Hustopečí na Slavnosti mandloní. Mandloně byly krásně rozkvetlé, počasí bylo dopoledne nezvykle teplé a slunečné, ale odpoledne se přihnala větrná smršť s deštěm, která narušila stabilitu podia pro kulturní program, takže následující program musel být zrušen. Přesto byl výlet s procházkou v kvetoucím mandloňovém sadu velmi zdařilý. 

Za Výbor Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka

na zájezdy pro členy KD ZO FNO a rodinné příslušníky v roce 2024.

Milé kolegyně a kolegové,

nabízíme Vám účast na jednodenních autobusových zájezdech s Cestovní kanceláří MAXNER. Od ceny dopravy s průvodcem bude odečtena u každého účastníka částka 250 Kč, kterou uhradí ZO FNO. Vstupné během zájezdu si hradí každý účastník sám.

1. Dne 23. 3. 2024 (sobota)

zájezd do Hustopeče na mandloňové slavnosti. Cena dopravy s průvodcem je 620 Kč – 250 Kč = 370 Kč. Vstupné pro seniory je 150 Kč

Odjezd z Ostravy:

6:40 hod. Rektorát VŠB O-Poruba

7:00 hod. Dům kultury Ostrava

2. Dne 2. 6. 2024 (neděle)

zájezd do zábavného Vojvodského parku kultury a oddechu ve městě Chorzow v Polsku. Cena dopravy s průvodcem je 620 Kč- 250 Kč = 370 Kč. V parku je asi čtyřicet různých atrakcí, ZOO s 3000 zvířaty atd. Na vstupné si vyměňte dle počtu návštěv různých atrakcí asi 200 Zl.

Odjezd z Ostravy:

7:40 hod. Rektorát VŠB O-Poruba

8:00 hod. Dům kultury Ostrava

3. Dne 20.7.2024 (sobota)

zájezd do Slovanského hradiště v Mikulčicích s následnou plavbou po Baťově kanále z Hodonína. Cena dopravy s průvodcem je 650 Kč – 250 Kč = 400 Kč. Cena prohlídky Slovanského hradiště je 80 Kč, cena plavby lodí po Baťově kanále s harmonikářem a 2 dcl vína je 280 Kč.

Odjezd z Ostravy:

6:40 hod. Rektorát VŠB O-Poruba

7:00 hod. Dům kultury Ostrava

Předpokládaný návrat ze všech zájezdů do Ostravy je kolem 19 hodiny.

Pozn.  Podrobné informace o programu na jednotlivých jednodenních zájezdech najdete na internetové adrese

www.CKMaxner.cz  (jednodenní zájezdy).

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je nutné nahlásit svou účast na prvních dvou zájezdech do neděle 25. 2.2024 paní RNDr. Jiřině Ungerové na tel. 724 251 185.

Platbu za dopravu budeme vybírat dne 28.2.2024 (středa) od 13:00 do 14:00 hod. na sekretariátě ZO FNO  (2. patro internátu, č. dveří 312).

Těšíme se na Vaši účast!

Za Výbor Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

POZVÁNKA

na výroční setkání členů Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO, které se koná

ve středu 17. dubna 2024 v 15:00 hodin

v přízemí Domova sester, v konferenční místnosti vedle recepce

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti Výboru Klubu důchodců za rok 2023
 3. Vystoupení hostů z výboru ZO FNO
 4. Volby do výboru Klubu důchodců pro volební období 2024-2028
 5. Diskuze
 6. Volná zábava s hudbou Mirka Krenžela a Pavla Jurčíka

Upozornění:

Prezence a dodatečné zaplacení členského příspěvku ve výši 360 Kč na rok 2024 bude probíhat již od 14:30 hod.

Prosíme všechny členy KD o přípravu diskuzních příspěvků a návrhů na další činnost KD v roce 2024.

Těšíme se na Vaši účast!

Za Výbor Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

UPOZORNĚNÍ!

Členský příspěvek 360 Kč na rok 2024 prosíme zaplatit do konce března 2024,

– osobně paní Elišce Pospíšilové, referentce ZO FNO, po předchozí tel. domluvě (59 737 2568)

– bankovním převodem z Vašeho účtu na bankovní účet ZO FNO č. 100203737/2250.

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Vážené dámy, vážení pánové,

ráda bych vás touto cestou pozvala na zajímavou přednášku v rámci festivalu Týden mozku, která je určena pro širokou veřejnost.

Přednáška na téma:  Možnosti umělé inteligence v analýze CT u pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu se uskuteční 11. 3. 2024 v 16:00 v areálu Lékařské fakulty, budova ZY, místnost 101.

Součástí přednášky bude i krátký zajímavý praktický workshop: „Jak se stát lékařem pečujícím o pacienta s cévní mozkovou příhodou.“

Před přednáškou se můžete zúčastnit prohlídky našeho Simulačního centra SIMLEK, který se nachází rovněž v areálu fakulty v budově ZZ. Účast na prohlídce je možná pouze po přechozí registraci.

Registrovat se můžete zde: Registrace na prohlídku Simulačního centra Lékařské fakulty a přednášku – Formuláře Google

Kapacita prohlídky je omezená, tak pokud máte zájem, dlouho neváhejte! Tím, že je akce pro širokou veřejnost, vezměte sebou i přátele a známé, nicméně na prohlídku simulačního centra se musí zaregistrovat každý zvlášť!

A přidáváme něco málo o našich přednášejících:

Docent Ondřej Volný je vedoucím Centra klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity a jediným českým absolventem prestižního stroke fellowship programu v rámci Calgary Stroke Program (University of Calgary and Foothills Medical Centre, Calgary, Kanada). Výzkumně se zabývá moderními metodami zobrazení mozku a využitím virtuální reality a robotiky v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě. Má za sebou nejen bohaté zahraniční zkušenosti, ale je také autorem významného množství vědeckých publikací a držitelem několika prestižních ocenění v oblasti klinických neurověd a neurověd. 

Jeho další výzkumné zaměření zahrnuje přednemocniční péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a rekanalizační terapii CMP. Docent Volný je autorem nebo spoluautorem více než 40 publikací v recenzovaných vědeckých časopisech. Získal několik prestižních národních i zahraničních ocenění, z nichž lze jmenovat např. „The Danubius Young Scientist Award“ za excelentní výsledky výzkumu CMP nebo Hennerovu cenu České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší originální práci autorů do 35 let.

David Balo je Healthcare Managerem ve společnosti Brainomix Limited, pro region střední a východní Evropy. Profesně má na starosti integrace řešení, využívající algoritmů umělé inteligence (AI) k automatickému hodnocení lékařských zobrazovacích dat, do nemocniční infrastruktury a klinických workflow.

V rámci svého působení také spolupracuje s nemocnicemi a výzkumnými organizacemi při provádění klinických studií za použití AI automatického hodnocení.

Z předchozích působišť má dlouholeté zkušenosti práce s velkou škálou zdravotnické techniky jako technický/aplikační specialista.

Společnost Brainomix se sídlem v Oxfordu ve velké Británii, se zabývá vývojem a klinickou validací řešení pro zpracování lékařských zobrazovacích dat pomocí umělé inteligence

a to nejen v oblasti cévních mozkových příhod. Právě v oblasti CMP je jedním ze světových lídrů v klinickém použití.“

Budeme se na vás těšit

S pozdravem

Martina Štverková

Oddělení marketingu a PR

Lékařská fakulta Ostravská univerzita

Syllabova 19, Ostrava 3

Tel.: 553 46 4011

E-mail martina.stverkova@osu.cz

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Autobusový zájezd do Jeseníků

Dne 7.10. 2023

se zúčastnilo třináct členů KD ZO FNO s rodinnými příslušníky jednodenního zájezdu do Jeseníků opět s CK Maxner. V dopoledních hodinách byla uskutečněna zajímavá exkurze do vodní elektrárny „Dlouhé stráně“. Odpoledne mohli účastníci zájezdu relaxovat v termálech ve Velkých Losinách nebo si prohlédnout muzeum ruční výroby papíru. Počasí bylo větrné, ale bez deště, s dobrou viditelností až na nejvyšší horu Praděd.

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Autobusový zájezd na jižní Moravu

Dne 23. 5. 2023

se zúčastnilo sedm členů KD ZO FNO s rodinnými příslušníky jednodenního zájezdu s cestovní kanceláří Maxner na jižní Moravu. Program byl pestrý, účastníci se mohli plavit výletní lodí po Baťově kanálu, navštívit papouščí ZOO a prohlédnout si zámek Napajedla. Počasí bylo slunečné, zájezd se vydařil.

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Autobusový zájezd na hrad Sovinec

Dne 30. 4. 2023

se zúčastnily čtyři členky klubu důchodců ZO FNO jednodenního zájezdu s Cestovní kanceláří Maxner na hrad Sovinec a do Pradědovy galerie.

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Přednášky Ostravské Městské policie

Přednášky zástupců Městské policie v Ostravě,

pořádané dne 5. 4. 2023 na téma „Bezpečnost seniorů doma a na veřejnosti“ 

se zúčastnilo 22 členů Klubu důchodců ZO FNO. Vzhledem k velkému zájmu a spokojenosti účastníků byla domluvena další přednáška na podzimní termín.

Dne 15.11 byla uskutečněna druhá přednáška na téma „Bezpečnost seniorů na internetu a sociálních sítích“. Podzimní přednášky se zúčastnilo 20 členů KD.

Obě přednášky byly velmi zajímavé a přínosné.

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka pro členy KD a rodinné příslušníky na zájezdy v roce 2023 

 

Milé kolegyně a kolegové,

Nabízíme Vám účast na jednodenních zájezdech s Cestovní kanceláří MAXNER:

Dne 30. 4. (neděle) je autobusový zájezd na Hrad Sovinec (u Rýmařova) a do Pradědovy galerie v Jiříkově. Cena dopravy s průvodcem je 550 Kč (hradí si účastník), vstup na hrad 60 Kč/senior, vstup do Pradědovy galerie 100Kč/ senior. Vstupné bude hrazeno z finančních prostředků ZO FNO.

Odjezd z Ostravy:

7:40 hod. Rektorát VŠB O-Poruba

8:00 hod. Dům kultury Ostrava

Dne 23. 5. (úterý) je autobusový zájezd na Jižní Moravu, cena dopravy s průvodcem je 590 Kč (hradí si účastník), vstup do papouščí ZOO 110 Kč/ senior, vstup do zámku Napajedla 80 Kč /senior, plavba lodí Baťovým kanálem 190 Kč. Vstupné bude hrazeno z finančních prostředků ZO FNO do maximální částky 250 Kč/osoba.

Odjezd z Ostravy:

6:40 hod. Rektorát VŠB O-Poruba

7:00 hod. Dům kultury Ostrava

Dne 7.10. (sobota) je autobusový zájezd směr Jeseníky, cena dopravy s průvodcem je 590 Kč (hradí si účastník), vstup na exkurzi vodní elektrárny Dlouhé stráně 130 Kč, vstup do termál. lázní Velké Losiny 400 Kč/ senior na 4 hod. Vstupné bude hrazeno z finančních prostředků ZO FNO do maximální částky 250 Kč/osoba.

 Odjezd z Ostravy:

 6:30 hod. Dům kultury Ostrava               

 6:50 hod. Rektorát VŠB O-Poruba     

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti a omezenému počtu míst je nutné nahlásit svou účast na prvních dvou zájezdech do středy 29.3.2023 RNDr. Ungerové na tel. 724 251 185.  

Platbu za dopravu budeme vybírat dne 12.4. (středa) od 11 do 12 hod. dopoledne na sekretariátu ZO (2. patro číslo dveří 312) nebo nejpozději na výroční schůzi.

Těšíme se na Vaši účast!                                    

RNDr. Jiřina Ungerová                         

Předsedkyně výboru KD ZO FNO                                                         

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka

na výroční setkání členů Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO, které se koná

V ÚTERÝ DNE 18. DUBNA 2023 v 15:30 HODIN ve velké jídelně FNO (3.poschodí)

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti Výboru Klubu důchodců za rok 2022
 3. Vystoupení hostů z výboru ZO FNO
 4. Diskuze
 5. Kulturní program s hudbou Mirka Krenžela a Pavla Jurčíka
 6. Závěr

Upozornění:

Prezence a dodatečné zaplacení členského příspěvku ve výši 360 Kč na rok 2023 bude probíhat již od 14:45 hod.

Prosíme všechny členy KD o přípravu diskuzních příspěvků a návrhů na další činnost KD v roce 2023.

Těšíme se na Vaši účast!

 Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

 RNDr. Jiřina Ungerová

 předsedkyně výboru KD

Klub důchodců Základní organizace,

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Návštěva Regionálního muzea v Kopřivnici.

Dne 22.září 2022 navštívilo deset členů klubu důchodců nově zrekonstruované Regionální muzeum v Kopřivnici, ke kterému patří Technické muzeum TATRA, Lašské muzeum a muzeum Fojtství. V muzeích byly zajímavé exponáty, počasí bylo slunečné, výlet se vydařil.

Miroslav Krenžel, člen výboru KD

Budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi!

Klub důchodců Základní organizace,

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Celodenní výlet do Prahy.

Dne 5. září 2022 jsme se členy KD a jejich rodinnými příslušníky absolvovali zájezd do Prahy. Navštívili jsme poslaneckou sněmovnu, její prohlídka  s průvodcem a trvala asi dvě hodiny. Po této zajímavé exkurzi jsme se přemístili za slunečného dne pěší procházkou přes Karlův most do muzea voskových figurín na Celetné ulici u Staroměstského náměstí. Večer, po náročném, ale krásně stráveném dni jsme odcestovali vlakem zpět do Ostravy. Výletu se zúčastnilo šestnáct osob.

Miroslav Krenžel, člen výboru KD ZO FNO

Budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi!

Klub důchodců Základní organizace,

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Dobrý den,

rádi bychom Vás pozvali na další cyklus přednášek pro veřejnost zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a jiných typů demence. Věříme, že pro Vás přednášky budou přínosem a také možností setkat se s dalšími osobami, které tato problematika zajímá. 

Již druhý cyklus přednášek pro širokou veřejnost se koná 

ve čtvrtek 6.10. v budově INLEK v areálu Lékařské fakulty.

Více informací najdete v přiložené pozvánce. Drobné občerstvení je zajištěno.

Pozvánku můžete šířit dále, mezi Vaše blízké a známé, pro které je daná problematika zajímavá a aktuální.

Prosím o potvrzení Vaší účasti (jméno, příjmení). Můžete mě kontaktovat také telefonicky, tel.: +420 603 749 140.

Budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi!

Pěkný den!

Ing. Lenka Tichá, projektová manažerka 

Ostravská univerzita, Děkanát, Lékařská fakulta

Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Zábřeh 

tel.: + 420 553 464 032

email: lenka.ticha@osu.cz

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka na výlet do Prahy

Milé kolegyně a kolegové,

dne 5. září 2022 od 13 hod. jsme si pro vás připravili EXKURZI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR na Malostranském náměstí v Praze. Délka exkurze bude orientačně trvat 90 minut.

Dále plánujeme návštěvu výstavy voskových figurín současně s technologií výroby čokolády v ulici Celetná u Staroměstského náměstí. Cena vstupenky pro člena a jednoho rodinného příslušníka – 200Kč (hrazena z finančních prostředků ZO FNO).

Za příznivého počasí je možno do Celetné ulice dojít pěšky procházkou z Malostranského náměstí přes Karlův most a Staroměstské náměstí.

Jízdné vlakem si hradí každý účastník sám.

Cesta vlakem do Prahy: 

LEO EXPRES, Ostrava-Svinov 7:52 hod. – Praha hl. n. 11:37 hod.

Cesta vlakem zpět:

LEO EXPRES, Praha hl. n. 18:28 hod. – Ostrava-Svinov 22:09 hod.

Doporučujeme zakoupit si jízdenku s velkým časovým předstihem z důvodu nižší ceny. V případě neuskutečnění cesty je možno ji vrátit nejpozději 15 min. před odjezdem vlaku!

Zájemci se mohou telefonicky hlásit do 31. srpna 2022 panu Mirkovi Krenželovi na tel. 603 356 646.

Těšíme se na Vaši účast!                                                   

RNDr. Jiřina Ungerová

Za výbor KD ZO FNO

tel. 724 251 185

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Návštěva miniarboreta ve Staříči.

Dne 1.6. 2022 navštívily členky Klubu důchodců miniarboretum ve Staříči, které se rozkládá na ploše jednoho hektaru a bylo založeno v roce 1989. V areálu je vysázeno  kolem 3000 okrasných dřevin a květin, některé si bylo možno zakoupit. Počasí nám přálo, květinové keře, azalky, rododendrony a různé květiny byly v plném květu.

Byl to nádherný zážitek.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Návštěva výstavy Flora v Olomouci.

Dne 22. 4. 2022 byla organizována pro členy Klubu důchodců (KD) a rodinné příslušníky návštěva výstavy FLORA Olomouc. Na výstavě jsme si prohlédli krásně naaranžované květinové expozice, měli jsme možnost si nakoupit u stánků  různé zeleninové a květinové sazenice i jiné zajímavé výrobky. Během výstavy byl uspořádán hudební koncert k 80-tinám herce Josefa Dvořáka, který byl přítomen a přijímal gratulace od návštěvníků. Akce se velmi vydařila.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka

na výroční setkání členů Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO, které se koná

ve středu dne 4. května 2022 v 15:30 hodin

ve velké jídelně FNO (3.poschodí)

PROGRAM:

 1. Zahájení

 2. Kulturní vystoupení žáků a studentů Wichterlova gymnázia pod vedením Mgr. Jany Gajduškové

 3. Zpráva o činnosti Výboru Kubu důchodců za rok 2020-2021

 4. Vystoupení hostů

 5. Diskuze

 6. Závěr

Upozornění:

Prezence a dodatečné zaplacení členského příspěvku ve výši 360 Kč na rok 2022 bude probíhat již od 14:45 hod.

Přihlášení zájemci o bezplatnou parkovací kartu v areálu FNO si vyzvednou kartu u prezence.  Zájemci, kteří se nezúčastní výroční schůze, si mohou vyzvednout kartu do konce května u referentky ZO paní Elišky Pospíšilové po předchozí telefonické domluvě (tel. 59 737 2568).

Prosíme všechny členy KD o přípravu diskuzních příspěvků a návrhů na další činnost KD v roce 2022.

Těšíme se na Vaši účast!

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Jednodenní Exkurze členů Klubu důchodců do výrobního podniku MARLENKA

Dne 14.10.2021 jsme organizovali výlet na exkurzi do výrobny sladkých, medových lahůdek. Zúčastnilo se 16 členů KD, cestu jsme úspěšně zvládli za pěkného počasí veřejnou hromadnou dopravou. Průvodce ve firmě nás podrobně seznámil s historií podniku a současnou moderní výrobní technologií. Nechybělo ani sladké pohoštění u kávy. Exkurzi jsme ukončili nákupem sladkých výrobků ve firemní prodejně.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Autobusový zájezd členů Klubu důchodců  ZO FNO s CK Maxner do Kunína

Dne 27.9.2021 jsme se zúčastnili jednodenního zájezdu s prohlídkou zámku v Kuníně s cestovní kanceláří Maxner. Cestou tam byla zastávka ve Valašském Meziříčí na výstavu a výrobu gobelínů. Výstava a výroba gobelínů byla velmi pěkná a zajímavá, umocněná  podrobnými informacemi průvodce. V manufaktuře se kromě výroby restaurují také staré gobelíny z různých historických objektů. V Kuníně jsme absolvovali prohlídku zámku v období „Slavnosti růží “, obdivovali jsme tak nádhernou  květinovou výstavu v prostorách zámeckých komnat.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Výlet na Pustevny a Valašskou stezku 

Dne 23. 6. 2021 se zúčastnilo 13 členů KD výletu na Pustevny a Valašskou stezku. I přes nepřízeň počasí bylo na Pustevnách dost turistů. Navštívili jsme úspěšně zrekonstruovanou chatu Libušín – je velmi krásná. Valašská stezka byla zajímavá a dokonalá, ale bohužel byla mlha, takže vyhlídka do okolí nebyla žádná.  Přesto byli účastníci výletu spokojeni.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Návštěva Arboreta 

Dne 26. 5. 2021 navštívilo 8 členů Klubu důchodců Arboretum v Novém Dvoře na Opavsku. I když zasáhly park nedávné povodně, bylo tam co obdivovat a výlet se vydařil.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka na jednodenní zájezdy a akce v I. a II. pololetí 2021 

(Pro člena KD a jednoho rodinného příslušníka) 

 

1)    KVĚTEN středa 26. 5. 2021 Arboretum Nový Dvůr (30Kč/senior) 

Vstupné 30 Kč hrazeno z finančních prostředků ZO FNO, jízdné si hradí účastník sám.                                                                                                 

Odjezd TAM: vlakem z nádraží Ostrava – Svinov v 10:42 hod  

příjezd do Opavy 11:13 hod, odjezd autobusem z Opavy v  11:30 hod, příjezd k Arboretu v 11:58 hod 

Cesta ZPĚT: od Arboreta v 15:02 hod. 

příjezd do Opavy v 15:28 hod. Odjezd vlakem z Opavy v 15:37, (15:42) hod., příjezd do Ostravy-Svinova v 15:57 (16:14) hod. 

 

2)    ČERVEN  23. 6. 2021 (středa) Pustevny – Valašská stezka (vstupné + lanovka 360Kč/senior)                                                   

Vstupné 180 Kč hrazeno z prostředků ZO FNOjízdné si hradí účastník sám.                                                     

Odjezd TAM: vlakem z nádraží Ostrava – Střed v 7:50 hod., příjezd do Frenštátu v 9:06 hod., odjezd autobusem z Frenštátu – žel. stanice v 9:20 hod., příjezd do Trojanovic – rest. Ráztoka v 9:29 hod.                                                                                       

Cesta ZPĚT: Odjezd autobusem z Trojanovic – rest. Ráztoka v 16:05, (17:30) hod., příjezd do Frenštátu – žel. stanice v 16:15, (17:40hod.  Odjezd vlakem z Frenštátu v 16:21, (17:54) hod., příjezd do Ostravy-střed v 17:26, (18:59) hod.         

                                                                 

3)    ZÁŘÍ  26. 9. 2021 (neděle) Luhačovice (muzeum) a  Hostětín (jablečné slavnosti) 

Zájezd s CK Maxner (podrobnější informace na webu www.ck.maxner.cz)   

Cestovné 370 Kč + vstupné 125 Kč. 185 Kč hrazeno z prostředků ZO FNO 

Odjezd TAM: autobusem v 6:40 hod. od rektorátu VŠB v Ostravě-Porubě, v 7:00 hod. od Domu Kultury v Ostravě. 

 

4)    ZÁŘÍ  27. 9. 2021 (pondělí ) Muzeum gobelínů a slavnosti růží na zámku Kunín  

Zájezd s CK Maxner (podrobnější informace na webu www.ck.maxner.cz)      

Cestovné 290 Kč + vstupné 130 Kč. 145 Kč hrazeno z prostředků ZO FNO. 

Odjezd TAM: autobusem v 8:10 hod. od rektorátu VŠB v Ostravě – Porubě, v 8:30 hod. od Domu Kultury v Ostravě. 

 

 5)   ŘÍJEN  13. 10. 2021 (středa) Marlenka ve Frýdku (vstupné 130Kč/senior)

Vstupné 130 Kč hrazeno z finančních prostředků ZO FNO, jízdné si hradí účastní sám.  

Exkurze domluvena v době od 10:30 hod do 13:00 hod.     

Odjezd TAM: autobusem z ÚANU v 8:30 hodstanoviště  č. 3, příjezd na aut. nádraží do F-M  v 9:07 hod. Přestup na autobus směr Válcovny plechu u F-M, odjezd  z aut. nádraží  F-M  v  9:29 hod., výstup na rozcestí u Válcoven plechu v 9:48 hod 

Odjezd ZPĚT: do F-M autobusem ve 13:17 hod., příjezd na aut. nádraží do F-M ve 13:32 hod.  Přestup na autobus do OV, odjezd ve 13:45, příjezd do OV ve 14:23 hod. 

 

Zájemci o zájezdy s CK Maxner se hlásí paní V. Laňkové (tel. 725 920 195), 

platba ve středu 8. 9. 2021 od 11. – 12. hod. na sekretariátě ZO –  Internát FNO. 

 

Zájemci o ostatní zájezdy se hlásí nejpozději týden předem RNDr. J. Ungerové (tel. 724 251 185).

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Oznámení členům Klubu důchodců ZO OSZSP ČR FNO

Milé kolegyně a kolegové,

vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády ČR se bohužel nebude letos v prosinci konat tradiční výroční schůze Klubu důchodců Odborové organizace Fakultní nemocnice Ostrava. Pokud to bude možné, máme v plánu uskutečnit schůzi v náhradním termínu, a to v prvním čtvrtletí příštího roku 2021. Snad se nám společně podaří do té doby porazit nebo výrazně ztlumit současnou koronavirovou epidemii.

Dle schválené úpravy finančního řádu ZO se členské příspěvky na rok 2021 zvyšují na 360 Kč za rok a budou se platit při prezenci na výroční schůzi v náhradním termínu roku 2021.   

Pracující členové KD platí členský příspěvek ve výši 1 % hrubého tarifního platu.

Členové KD, kteří dosáhli v roce 2020 půlkulaté nebo kulaté životní jubileum, obdrží do konce roku finanční dar 800 Kč poštovní poukázkou.

Věříme, že se v příštím roce ve zdraví budeme setkávat při různých společných akcích častěji než v letošním roce.

 

Závěrem Vám přejeme šťastné a pohodové Vánoce, v roce 2021 hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.

Za Výbor Klubu důchodců OSZSP ČR FNO

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně výboru KD 

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Jednodenní zájezd na Čapí hnízdo s cestovní kanceláří Maxner

Zájezd se uskutečnil dne 8. září 2020 za slunečného počasí. Zúčastnilo se ho 15 členů Klubu důchodců. Během cesty na Čapí hnízdo jsme si udělali zastávku a absolvovali prohlídku krásného hradu Český Šternberk, kde žije stále ještě jeho poslední majitel, pan Šternberk. Na Čapím hnízdě bylo možné si s průvodkyní prohlédnout i okolí, jehož součástí byla malá zoologická zahrada, wellnes centrum i s hotelovou službou, kongresová hala s velmi dobrou akustikou. Akustiku jsme si všichni účastníci vyzkoušeli, zazpíváním písně „Beskyde, Beskyde….“

Výlet se vydařil a všichni účastníci zájezdu byli spokojeni.

Klub důchodců Základní organizace, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava (KD, ZO, FNO)

Pozvánka na jednodenní zájezdy a akce ve II. pololetí 2020

(Pro člena KD a jednoho rodinného příslušníka)

Září: 27. 9. 2020 (neděle)

Zájezd s CK MAXNER do Luhačovic (muzeum) a do Hostětína na Jablečné slavnosti

(podrobnější informace na webu CK MAXNER).

Cestovné 170 Kč + vstupné (cca 125 Kč). Doplatek 200 Kč je hrazen z prostředků ZO FNO.

Odjezd v 6:40 hod. od rektorátu VŠB v Ostravě-Porubě, 7:00 hod. od Domu Kultury v Ostravě

 

Říjen: 14. 10. 2020 (středa)

Exkurze do podniku MARLENKA u Frýdku-Místku od 10:30 hod., doba prohlídky asi 90 min. Vstupné 130 Kč/os. bude v plné výši hrazeno z finančních prostředků ZO FNO. Doprava veřejnou hromadnou dopravou (autobusy, event. vlakem) na vlastní náklady.

Odjezd tam z OV autobusem z ÚANU v 8:30 hod., stanoviště  č. 3, příjezd na aut. nádraží do F-M  v 9:07 hod. Přestup na autobus směr Válcovny plechu u F-M, odjezd  z aut. nádraží  F-M  v  9:29 hod., výstup na rozcestí u Válcoven plechu v 9:48 hod.

Odjezd zpět do F-M ve 13:17 hod., příjezd na aut. nádraží do F-M ve 13:32 hod.  Přestup na autobus do OV, odjezd ve 13:45, příjezd do OV ve 14:23 hod.

 

Listopad: 11. 11. 2020 (středa)                   

Návštěva muzea “Svět techniky“- expozice plavby mořeplavce Konkolského v Dolní Oblasti Vítkovic (DOV). K areálu DOV jede tramvaj č. 1 a č. 2, vystoupit je nutno na zastávce „Dolní Vítkovice“ (bývalá Místecká) na mostě a pak sejít dolů vlevo k bílé budově se zeleným logem I s prodejem vstupenek. Vstupné 90 Kč je hrazeno z finančních prostředků ZO FNO.

Sraz účastníků ve středu dne 11. 11. 2020 ve 13:45 hod. před bílou budovou s prodejem vstupenek v DOV. 

Svůj zájem o zájezd nebo jinou akci hlaste co nejdříve na tel. číslo   724 251 185, RNDr. Jiřině Ungerové, předsedkyni Výboru Klubu důchodců