Klub důchodců

Rádi byste se setkávali i v důchodu se svými kolegy, jezdili na zájezdy, chodili na procházky a vzpomínali na léta minulá?

Přidejte se k nám.

Právě z těchto důvodů vznikl Klub důchodců ZO OSZSP FNO (KD), který umožnuje bývalým zaměstnancům – odborářům ZO FNO scházet se na společných akcích. Pořádáme různé zájezdy do zajímavých míst naší republiky a jiné turistické, zábavné a vzdělávací akce.  Členům KD jsou nabízeny různé benefity, jejichž seznam je uveden na těchto webových stránkách  odkaz.

Každý rok je organizována slavnostní výroční členská schůze s kulturním vystoupením a pohoštěním. Na schůzi jsou zváni také hosté, kteří nás informují o zajímavých novinkách z provozu naší fakultní nemocnice.

aktualitách se o našich akcích dovíte více.

Budeme se na Vás těšit.