Benefitní program

pro členy ZO

1. Nárok na benefity ZO mají členové ZO a Klubu důchodců (KD):
 • kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky i během pracovní neschopnosti a mateřské (rodičovské) dovolené.
 • splňují dané podmínky.
2. Dary pro členy ZO:

 • Dar 1.000 Kč při životním jubileu 40 let (podmínkou je členství minimálně předchozích celých pět let v ZO).
 • Dar 1 800 Kč při životním jubileu 50 let (podmínkou je členství minimálně předchozích celých pět let v ZO).
 • Dar 1 800 Kč při životním jubileu 60 let (podmínkou je členství minimálně předchozích celých pět let v ZO).
 • Dar 1.000 Kč při odchodu do důchodu (podmínkou je členství minimálně předchozích celých pět let v ZO).
 • Dar 500 Kč při vstupu do Klubu důchodců ZO po ukončení pracovního poměru (podmínkou je členství minimálně celých pět let v ZO).
 • Dar 1 500 Kč při odchodu k jinému zaměstnavateli (podmínkou je členství minimálně deset let v ZO a nízké dosavadní čerpání do 20% z prostředků ZO).
 • Dar 800 Kč za rok na jedno dítě při absolvování tábora, lyžařského výcviku, školy v přírodě, adaptačního kurzu a podobných akcí (podmínkou je členství minimálně jeden rok v ZO, nutné je potvrzení o účasti, včetně uvedení uhrazené částky).

 

3. Příspěvky pro členy ZO:
 • Příspěvek 500 Kč/pololetí na kurz nebo školení.
 • Příspěvek 50 Kč členu ZO na společné akce členů ZO, typu bowling, kuželky apod. (maximálně do výše úhrady za akci).
 • Příspěvek členu ZO a jednomu rodinnému příslušníkovi za rok na rekondiční a ozdravné pobyty pro kolektivy zaměstnanců ve výši 30 % ceny, maximálně do výše 600 Kč (podmínkou je řádné doložení ceny pobytu).
 • Příspěvek 800 Kč za rok na jedno dítě při absolvování tábora, lyžařského výcviku, školy v přírodě, adaptačního kurzu a podobných akcí (podmínkou je členství minimálně jeden rok v ZO, nutné je potvrzení o účasti, včetně uvedení uhrazené částky).
 • Příspěvek na vstupenky 200 Kč při ceně vstupenky 400 Kč a více (člen ZO + jeden rodinný příslušník).
 • Proplacení ročního půjčovného do knihovny pro člena a rodinné příslušníky.
 • Příspěvek na zájezdy aktuálně nabízené ZO.
 • Příspěvek 170 Kč na permanentky na služby Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO.
 • Příspěvek na jednodenní zájezd v částce 250 Kč/osoba u CA Maxner (člen ZO + jeden rodinný příslušník).
4. Slevy a předplatné pro členy ZO:
 • Sleva 50 % na vstupenky (dospělí, děti) do ZOO Ostrava.
 • Sleva 200 Kč na poukaz v hodnotě 500 Kč pro vstup do Sauny 365 v Ostravě – Porubě.
 • Sleva 50 % na vstup do Světa techniky (Dolní oblast Vítkovice) – dospělá osoba.
 • Sleva 50 % na vstup do Malého světa techniky U6 (Dolní oblast Vítkovice) – dospělá osoba.
 • Předplatné do divadla Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona.
 • Premiérové předplatné do divadelní společnosti Petra Bezruče.
5. Další výhody pro členy ZO:
 • Pojištění D.A.S. – Pojištění právní ochrany členů OSZSP (viz právní poradenství) /neplatí pro KD/.
 • odboryplus.cz (Benefitní program ČMKOS – výhodnější služby a nákupy odborářům)
 • bona-serva.cz (ubytování v Praze pro členy OSZSP)
 • Věrnostní program s kartičkou Sphere sphere.cz (podmínkou je členství minimálně předchozí 3 měsíce).
6. Zajišťovací fond (benefitní program OSZSP):

 

Vyplácení daru je z finančních prostředků OSZSP zasíláno na bankovní účet člena ZO (žadatele).

Uplatnění nároku je na podkladě vlastní žádosti člena ZO a nejpozději do 3 měsíců od vzniku události!

 • Dar při hospitalizaci – 100 Kč za jeden den hospitalizace, nejvýše však za 7 dní v kalendářním roce. Formulář ZDE.
 • Dar při dočasné pracovní neschopnosti – 900 Kč jedenkrát v kalendářním roce. Pracovní neschopnost trvala déle než 6 kalendářních dnů. Formulář ZDE.
 • Dar při narození dítěte – 2500 Kč na každé narozené dítě. Formulář ZDE.
 • Dar při úmrtí člena – jedné pozůstalé osobě, a to ve výši 15 000 Kč. Formulář ZDE.
 • Dar při úmrtí člena nezaopatřenému dítěti – 5000 Kč. Formulář ZDE.
 • Dar při živelní pohromě – 10 % ze vzniklé škody, nejvýše však 20 000 KčFormulář ZDE.
 • Dar při ošetřování člena rodiny – 700 Kč jedenkrát v kalendářním roce. Ošetřování člena rodiny trvalo déle než 6 kalendářních dnů. Formulář ZDE.

 

  Kolektivní smlouva na roky 2021 až 2023

  Chata Zdravotník

  Ostravice e. č. 825
  chata Zdravotník

  MIMO PROVOZ