Složení Výboru

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Fakultní nemocnice Ostrava (VOO, ZO, FNO) pro volební období únor 2024 až únor 2028

Zuzana Sargová

Zuzana Sargová

předsedkyně VOO
ZO OSZSP ČR FNO
všeobecná sestra

MUDr. Ivana Slívová Ph.D.

místopředsedkyně VOO
Chirurgická klinika
lékařka

Pavlína Grichová

místopředsedkyně VOO
Oddělení neonatologie
dětská sestra

Mgr. Olga Dunková

členka VOO
Odd. řízení kvality
všeobecná sestra

Mgr. Lenka Vrbková

členka VOO
Odd. zásobování – sklad SZM
referentka

Milan Kramár

člen VOO
Krevní centrum
sanitář

Jiří Kubík

člen VOO
Odbor technicko-provozní
údržbář

Mgr. Veronika Urbánková

členka VOO
Odd. fakturace a plateb
referentka

Složení Dozorčí rady

Ing. Jana Binarová

Předsedkyně DR
Oddělení marketingu
referentka

Libuše Kabieszová

členka DR

Klinika infekčního lékařství

dětská sestra

Ing. Novobilský Petr

člen DR
Radiodiagnostcký ústav

biomedicínský inženýr