Doporučení členům ZO

  1. Nepodepisujte žádné osobní dokumenty, kdy si nejste jisti právním důsledkem – např. změna pracovní doby.

  2. Tiskopis, který podepíšete, musí mít pravdivé, reálné údajenapř. výkaz mzdových nároků.

  3. U všech dokumentů si vytvořte kopii, pokud ji neobdržíte od nadřízeného.

  4. Veškeré dokumenty týkající se Vašeho pracovního poměru si uschovejte – např. hodnocení zaměstnance, změny popisu pracovního místa, platové výměry, upozornění zaměstnance na možnost výpovědi atd.

  5. Máte právo nahlédnout do svého osobního spisu u své referentky Oddělení personalistiky a mzdové účtárny a případně si nechat zhotovit kopii potřebného dokumentu.

  6. Během plánované směny Vás nemůže nadřízený odeslat domů z důvodu nedostatku práce bez náhrady platu.

  7. Pracovní pohotovost nesmí být vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, ale vždy na místě odlišném od pracoviště zaměstnavatele. V případě, že by tedy zaměstnanec „držel pracovní pohotovost“ na pracovišti zaměstnavatele, a byl na něm připraven k výkonu práce, nešlo by ve skutečnosti o pracovní pohotovost, ale o pracovní dobu, za kterou má nárok na adekvátní plat (včetně příplatku za práci přesčas).

  8. Vykonávejte jen tu práci, kterou máte specifikovanou ve svém popisu pracovního místa.

  9. Za práci přesčas Vám náleží adekvátní odměna v měsíci, kdy jste vykonali tuto přesčasovou práci (včetně příplatku za práci přesčas).

  10. Musíte být seznámeni s rozvrhem (dlouhodobým plánem) směn na vyrovnávací období (26 týdnů) 14 dní před začátkem daného období. Seznámení s dlouhodobým plánem stvrzujete podpisem.

Pokud máte jakýkoliv problém, pochybnosti nebo dotazy, kontaktujte nás.