Složení  Výboru Klubu důchodců:

RNDr. Jiřina Ungerová

předsedkyně Výboru KD

tel.: +420 724 251 185

Milada Karčmářová

členka Výboru KD

Miroslav Krenžel

člen Výboru KD

tel.: +420 603 356 646

Vlasta Laňková

členka Výboru KD