DAS – Pojištění právní ochrany členů OSZSP ČR

ODBOROVÉ POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY OSZSP ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR uzavřel s pojišťovnou D.A.S. od 1. 1. 2017 pro své členy pojištění zahrnující pojištění právní ochrany zaměstnance a  pojištění Právník do kapsy, které se vztahuje na členy OS i na jejich rodinné příslušníky
D.A.S. vznikla v Německu v roce 1928. Od roku 1995 poskytuje široký právní servis v mnoha oblastech života i v České republice a je jediná specializovaná pojišťovna svého druhu na českém trhu. Její zkušenosti v evropském i českém právním prostředí jsou zárukou nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Práva klientů hájí nejen na cestách, ale i v soukromí, zaměstnání a podnikání. Právní servis zajišťuje prostřednictvím desítek vlastních právníků, kteří jsou specializovaní nejen v tuzemském, ale i zahraničním právu, a dále prostřednictvím desítek renomovaných advokátních kanceláří po celé ČR a dalších desítek zahraničních advokátních kanceláří.
Pojištění je sjednáno u D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCE

Vztahuje se na problémy související se zaměstnáním, například:

 • při porušování zákoníku práce či jiných pracovněprávních předpisů
 • při porušování povinností v oblasti pracovní doby, práce přesčas, přestávek na jídlo a oddech
 • při problémech v souvislosti s převedením na jinou práci
 • při problémech v souvislosti s pracovními cestami
 • při nedodržování pracovní smlouvy
 • při porušování povinností v oblasti odměňování, včetně odstupného
 • při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • při problémech v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • při problémech v souvislosti s návratem z mateřské a rodičovské dovolené
 • při sporech s pojišťovnou v souvislosti s uplatněním nároku z pojištění za škody způsobené, zaměstnancem zaměstnavateli
 • při uplatnění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnanci z důvodu poškození přístroje,  nástroje či jiné věci patřící zaměstnavateli
 • při obvinění z trestného činu, kárného či disciplinárního deliktu atd. v souvislosti s výkonem pracovních povinností

Získáváte:

 • právní poradenství na telefonu a e-mailem 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • tým nezávislých právníků D.A.S.
 • úhradu nákladů na řešení právního problému až do výše 1 000 000 Kč
 • v případě nutnosti úhradu nákladů na zpracování znaleckých posudků
 • rychlý, profesionální a lidský přístup při řešení svého právního problému

Tyto výhody se vztahují na všechny členy OSZSP ČR v  pracovním poměru, za které odborová organizace platí příspěvky odborovému svazu.
Pojištění právní ochrany zaměstnance se nevztahuje na problematiku diskriminace a nerovného zacházení v  zaměstnání, na problematiku ochrany osobnosti, na skutky spáchané pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, na události, k nimž došlo před 1. 1. 2017; tyto problémy budou pro členy OS řešit právníci ústředí odborového svazu.
Členům odborového svazu jsou nadále k dispozici právníci ústředí odborového svazu, a to zejména pro složitější pracovněprávní problémy a k  řešení problémů odborových organizací, včetně kolektivního vyjednávání atd.
V případě potřeby zastoupení před soudem si bude moci člen OS zvolit advokáta dle svého výběru, včetně advokátů specializovaných na pracovní právo a spolupracujících s odborovým svazem.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍK DO KAPSY

Vztahuje se na problémy v oblastech soukromého života, například:

 • možnost konzultace v majetkových věcech, ve věcech rodinného práva (včetně rozvodů, péče o děti apod.), ve věcech dědických, při sporech se sousedy apod.
 • možnost konzultace při exekucích
 • možnost konzultace při dopravních nehodách
 • možnost konzultace při odebrání řidičského průkazu
 • možnost konzultace při vyřizování reklamací a dalších spotřebitelských nároků atd.

Pojištění se vztahuje na konzultace po telefonu, případně prostřednictvím e-mailu.

Získáváte:

 • neomezený počet konzultací od právníka na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • možnost konzultací prostřednictvím e-mailů
 • úhradu nákladů na poradenství u nezávislého advokáta, notáře, exekutora až do výše 5 000 Kč; uvedená úhrada externích právních služeb je podmíněna předchozím souhlasem pojišťovny a je omezena na situace, kdy požadovanou konzultaci nebudou schopni poskytnout právníci D.A.S.

Tyto výhody se vztahují nejen na člena OSZSP ČR, za kterého odborová organizace platí příspěvky na ústředí OS, ale i na partnera, případně další osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným členem, pokud nejsou výdělečně činné.
Pojištění Právník do kapsy se nevztahuje na vytvoření nebo schválení dokumentu, tzn. nezahrnuje vytvoření nebo schválení např. smlouvy, písemné reklamace, návrhu na rozvod, sepis úředního dopisu, výzvy atd.
Pojištění Právník do kapsy se nevztahuje na záležitosti související s podnikatelskou a další samostatně výdělečnou činností a dále na právní vztahy ve spolcích (např. v tělovýchovných jednotách apod.), dále na právní vztahy v družstvech a společenstvích vlastníků jednotek, tedy zejména na právní vztahy k tzv. družstevním bytům a bytům v rámci SVJ.

JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu na obě pojištění, obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů:

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ OCHRANY

 • Uveďte číslo své smlouvy (4021215) – je uvedeno na průkazce
 • Uveďte své osobní identifikační číslo – je uvedeno na průkazce
 • Věcně popište podstatu svého problému
 • Přiložte veškeré dostupné doklady
 • Co nejpřesněji formulujte svůj požadavek na právní ochranu
 • Zdůrazněte důležité lhůty či termíny
 • Uveďte aktuální spojení na Vás

Další bonus:
Odborový svaz pro své členy a jejich rodinné příslušníky s pojišťovnou D.A.S. navíc dojednal na všechna soukromá pojištění, která s D.A.S. uzavřou, slevu 30 % ze standardní ceny.