Našim heslem je – „Společně silnější “

Díky velké členské základně se stále ucházíme o prvenství, jako největší zdravotnická odborová organizace v ČR. Ve fakultní nemocnici působíme od roku 1990 a stále se nám daří prosazovat pracovní, hospodářské, sociální a jiné zájmy zaměstnanců FN Ostrava. V naší odborové práci nám pomáhají i odborníci z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, jehož jsme součástí.

Funkce odborové organizace

 • obhajuje zájmy členů v oblasti pracovně právní, mzdové a sociální
 • zastupujeme své členy ze všech profesí při jednáních
 • vyjednáváme kolektivní smlouvu
 • kontrolujeme plnění kolektivní smlouvy
 • dozorujeme při Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)
 • projednáváme výpovědi podané zaměstnavatelem
 • podílíme se na legislativě a připomínkování zákonů
 • poskytujeme nebo zprostředkováváme právní poradenství renomovanými právníky z OSZSP
 • zastupujeme prostřednictvím právníků OSZSP své členy při soudních řízeních ve věcech pracovně právních

Členství

vyplňte přihlášku (ZDE) a odešlete na sekretariát ZO, p. Elišce Pospíšilové 
 • členství je podmíněno stálým placením členského příspěvku
 • členský příspěvek je 1% z tarifního (tabulkového) platu pracujícího zaměstnance, minimální členský příspěvek je 150 Kč / měsíc

Co Vám nabízíme ještě dále, najdete prostřednictvím našich webových stránek.

 

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR OSZSP