Dar při hospitalizaci

Dar při úmrtí člena ZO

Dar při živelní pohromě

Dar při narození dítěte

Dar při dočasné pracovní neschopnosti

Dar při ošetřování člena rodiny po dobu epidemie Covid-19

Dar při ošetřování člena rodiny