Zásady při pobytu na chatě Zdravotník

Chata Zdravotník na Ostravici (dále jen chata) je majetkem Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen ZO), proto nárok na rekreaci mají především členové ZO a teprve v případě nevyužití kapacity ostatní zájemci.

Rezervace chaty:

1. Celotýdenní pobyt má přednost před víkendovým pobytem.

2. Přednostně jsou vybíráni členové ZO, kteří žádají o pobyt na chatě poprvé.

Chatu si člen ZO rezervuje pouze prostřednictvím písemné žádosti (e-mailem), která je zaslaná na sekretariát ZO v dostatečném předstihu minimálně dva kalendářní měsíce před požadovaným termínem pobytu. Každý zájemce bude písemně vyrozuměn.

Cena pobytu na chatě za osobu a noc

Člen ZO a jeho rodinný příslušník 

  • dospělý – 250 Kč / os. / noc.
  • dítě od 6 let do 15 let – 200 Kč /os. / noc.
  • dítě do 6 let – 100 Kč /os. / noc.

 Cizí osoba, nečlen ZO

  • dospělý – 320 Kč/ os. /noc.
  • dítě od 6 let do 15 let – 270 Kč. /os. /noc.
  • dítě do 6 let – 200 Kč. /os. / noc.

Je možno využít FKSP.

Příjezd a odjezd

Víkendové pobyty:

příjezd – pátek odpoledne   odjezd – neděle  mezi 15:00 hod. a 16:00 hod.

Týdenní pobyty:

příjezd – pondělí dopoledne   odjezd – neděle mezi 15:00 hod. a 16:00 hod.

Povinnosti ubytovaných 

Při příjezdu:

Zapsat se do knihy hostů (objednatel pobytu); provést kontrolu inventáře chaty a případné nedostatky  zapsat do knihy hostů;  nahlásit při odevzdání klíčů na sekretariát ZO.

Při odjezdu:

Provést úklid a kontaktovat správce před odjezdem.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt!