Volby 2024

VOLBY DO ORGÁNŮ ZO FN OSTRAVA

Na volební období 2024-2028

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

VOLBY 2024 do odborových orgánů Základní organizace (Výboru a Dozorčí rady) se konají elektronickou formou

v termínu od 29.1.2024 (00:01 hodin) do 1.2.2024 (23:59 hodin).

Pro hlasování je nutné vložit svůj unikátní osobní klíč –  viz váš email.

  1. Hlasujte pro kandidáty do Dozorčí rady – je možné zvolit minimálně jednoho kandidáta, maximálně však tři kandidáty.
  2. Hlasujte pro kandidáty do Výboru odborové organizace – je možné zvolit minimálně jednoho kandidáta, maximálně však osm kandidátů.
  3. Hlasovat je možné pouze jednou, duplicitní hlasy nebudou platné.
  4. Hlasovat je možné pouze v uvedeném termínu, jinak není volební formulář aktivní.
  5. Vaše hlasování je nutné potvrdit tlačítkem „Odeslat“.

V případě technických problémů či jiných nejasností prosím kontaktujte sekretariát ZO, paní Elišku Pospíšilovou, tel.: 59 737 2568.

 S pozdravem Volební komise

Seznam kandidátů do Výboru odborové organizace (VOO)

Zuzana Sargová

Mgr. Dunková Olga

pracoviště:

Odd. řízení kvality

pracovní zařazení ve FNO:

Všeobecná sestra

Ve FNO od 1986

Funkce v ZO:

Členem ZO od 1986

Rok narození 1967

Grichová Pavlína

pracoviště:

Odd. neonatologie

pracovní zařazení ve FNO:

Dětská sestra

Ve FNO od 2000

Funkce v ZO: Členka VOO

Členem ZO od 2005

Rok narození 1971

Ing. Hladká Ivana

pracoviště:

KARIM

pracovní zařazení ve FNO:

Referentka

Ve FNO od 2017

Funkce v ZO:

Členem ZO od 2021

Rok narození 1965

Kašová Dana

pracoviště:

Odd. popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – op. sály

pracovní zařazení ve FNO:

Všeobecná sestra

Ve FNO od 1988

Funkce v ZO:

Členem ZO od 1988

Rok narození 1969

Zuzana Sargová

Kramár Milan

pracoviště:

Krevní centrum

pracovní zařazení ve FNO:

Sanitář

Ve FNO od 2006

Funkce v ZO: Člen VOO

Členem ZO od 2006

Rok narození 1973

Kubík Jiří

pracoviště:

Odd. technicko – provozní

pracovní zařazení ve FNO:

Údržbář

Ve FNO od 1996

Funkce v ZO: Člen VOO

Členem ZO od 1996

Rok narození 1964

Lembard Pavel

pracoviště:

Gynekologicko porodnická klinika – op. sály

pracovní zařazení ve FNO:

Sanitář

Ve FNO od 2017

Funkce v ZO:

Členem ZO od 2017

Rok narození 1965

Sargová Zuzana

pracoviště:

ZO OSZSP ČR FNO

pracovní zařazení ve FNO:

Všeobecná sestra

Ve FNO od 1997

Funkce v ZO: Předsedkyně VOO

Členem ZO od 2001

Rok narození 1978

Zuzana Sargová

MUDr. Slívová Ivana

pracoviště:

Chirurgická klinika

pracovní zařazení ve FNO:

Lékařka

Ve FNO od 2004

Funkce v ZO: Místopředsedkyně VOO

Členem ZO od 2018

Rok narození 1976

Mgr. Urbánková Veronika

pracoviště:

Odd. fakturace a plateb

pracovní zařazení ve FNO:

Referentka

Ve FNO od 2022

Funkce v ZO:

Členem ZO od 2022

Rok narození 1990

Mgr. Vrbková Lenka

pracoviště:

Odd. zásobování – sklad SZM

pracovní zařazení ve FNO:

Referentka

Ve FNO od 1995

Funkce v ZO: Členka VOO

Členem ZO od 2001

Rok narození 1973

Ze seznamu kandidátů Výboru odborové organizace zvolte jednoho, maximálně však osm kandidátů.

Seznam kandidátů do Dozorčí rady (DR)

Zuzana Sargová

Ing. Binarová Jana

pracoviště:

Oddělení marketingu

pracovní zařazení ve FNO:

Referent

Ve FNO od 2016

Funkce v ZO: Členka DR

Členem ZO od 2016

Rok narození 1986

Kabieszová Libuše

pracoviště:

Klinika infekčního lékařství

pracovní zařazení ve FNO:

Dětská sestra

Ve FNO od 1986

Funkce v ZO: Předsedkyně DR

Členem ZO od 1986

Rok narození 1967

Bc. Látková Lucie

pracoviště:

Interna A

pracovní zařazení ve FNO:

Všeobecná sestra

Ve FNO od 2008

Funkce v ZO:

Členem ZO od 2013

Rok narození 1982

Ing. Novobilský Petr

pracoviště:

Radiodiagnostický ústav

pracovní zařazení ve FNO:

Biomedicínský inženýr

Ve FNO od 2009

Funkce v ZO:

Členem ZO od 2015

Rok narození 1984

Ze seznamu kandidátů Dozorčí rady zvolte jednoho, maximálně však tři kandidáty.

Letos poprvé proběhnou volby

ELEKTRONICKOU FORMOU!

Podrobnější informace obdržíte e-mailem, který jste zadali pro komunikaci s odbory.

Proto je důležité sledovat své e-mailové schránky.

Vytvořme společně tým pro další 4 roky, který nám pomůže vyjednávat stále lepší pracovní podmínky.

Budeme vás informovat prostřednictvím našich internetových stránek www.odboryfno.cz, Facebookové skupině „Základní organizace OSZSP ČR FN Ostrava“ a e-mailem.

Těšíme se na spolupráci.